สำรองที่นั่งใหม่  

การเดินทาง

แนะนำการเดินทาง

แผนที่เดินทาง

map

วิธีการเดินทาง

 • สนามบินโทยามะ  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

   รถยนต์(56.9 กิโล, ประมาณ 1 ชม.)

  สนามบินโทยามะ  โทยามะ IC  คุโรเบะ IC  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ(สถานีอุนาซุกิ)

   รถไฟ A (ประมาณ 1ชม. 40นาที)

  สนามบินโทยามะ  รถบัส  สถานี JR โทยามะ  สถานี JR คุโรเบะ อุนาซุกิ ออนเซ็น  เดิน  สถานีชินคุโรเบะ  สถานีอุนาซุกิ ออนเซ็น  เดิน  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ(สถานีอุนาซุกิ)

   รถไฟ B (ประมาณ 2ชม.10นาที)

  สนามบินโทยามะ  รถบัส  สถานีเดนเทตซึ-โทยามะ  สถานีอุนาซุกิ ออนเซ็น  เดิน  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ(สถานีอุนาซุกิ)


 • เขตเมืองหลวง  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

   โตเกียว  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

  รถไฟ(ประมาณ 3ชม.)

   โอซาก้า  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

  รถไฟ(ประมาณ 3ชม.30นาที)

   นาโกย่า  ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

  รถไฟ(ประมาณ 3ชม.10นาที)