สำรองที่นั่งใหม่  

ข้อมูลข่าวสาร

 • แนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนมีที่นั่งในรถไฟ
  โดยเฉพาะในช่วงโกลเดนวีค, วันหยุดฤดูร้อนและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี แนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าเนื่องจากมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก
 • ผู้โดยสารที่ต้องการระบุที่นั่ง, สำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้า หรือ ใช้ตั๋วกลุ่มที่ออกโดยบริษัททัวร์หรือเอเจนซี่แนะนำให้ติดต่อช่องบริการที่1 หรือ 2 เพื่อรับคำแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวที่คุ้มค่า
  ผู้โดยสารต้องดำเนินขั้นตอนการโดยสารให้เรียบร้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • บนรถไฟไม่มีสุขา กรุณาใช้บริการห้องสุขาที่แต่ละสถานี
 • กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสำรองเนื่องจากสภาพอากาศบนเขาไม่สามารถคาดการณ์ได้และอาจพบเจอสภาพอากาศเลวร้ายได้ในทันที
  สวมใส่รองเท้าที่สบายเพื่อการเดินทางที่สนุกสนาน
 • ไม่อนุญาตให้นำพาสัตว์เลี้ยงมาด้วย ยกเว้นสุนัขนำทางผู้พิการทางสายตา
  หมายเหตุ: ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบดูแลสุนัขนำทางของท่านด้วยตนเอง
 • กรณีของผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพ กรุณาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อจำเป็น
  ลิฟท์, ทางลาด และห้องน้ำพิเศษสำหรับผู้พิการมีบริการที่สถานีอุนาซุกิและสถานีเคยาคิไดระ
 • ตู้ลอคเกอร์หยอดเหรียญมีบริการที่สถานีอุนาซุกิ, สถานีคาเนทซึริ และสถานีเคยาคิไดระ
 • เส้นทางในเคยาคิไดระอาจถูกปิดจากการก่อสร้างหรือโดยสภาพอากาศ หากเป็นไปได้จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสีคือช่วงวันที่ 20 ตุลาคมถึง 10 พฤศจิกายน (โดยประมาณ)